webinar register page

Webinar banner
Rola kierowników i menedżerów liniowych. Dlaczego się nie angażują, nie są angażowani, a koniecznie powinni być.
Na co dzień robimy wszystko, aby liderzy / brygadziści / kierownicy liniowi / menedżerowie brali większą odpowiedzialność i byli bardziej zaangażowani w „życie” firmy. Jednak gdy przychodzą trudne zmiany bardzo rzadko zapraszamy ich, aby aktywnie włączyli się w przygotowania i komunikowanie procesu. Formułowane są obawy:

„Oni nie będą umieli tego zrobić, na pewno coś źle powiedzą…”

„Oni nie będą lojalni. Na co dzień pracują „bliżej” swoich ludzi i z nimi się bardziej utożsamiają niż z zarządem…”

„Oni nie będą chcieli się włączyć w ten proces – kto chce brać odpowiedzialność za trudne zmiany…”

Nasze doświadczenia z kilkuset projektów trudnej zmiany pokazują, że bez liderów i kierowników liniowych / średniego szczebla skuteczne wdrożenie zmian jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

A menedżerowie są gotowi (niektórzy wręcz chcą) włączyć się w proces, o ile:

- Mają o nim wiedzę i jakiś na niego wpływ
- Zostali przygotowani do komunikacji
- Otrzymali wsparcie w postaci dokumentów komunikacyjnych (Q&A, schematy rozmów,…)

Podczas webinaru Piotr Kuron, Operations Director LHH Polska, który na co dzień wspiera menedżerów w przygotowaniu się do wdrażania i komunikowania trudnych zmian opowie:

- Jak budować kulturę dzielenia odpowiedzialności,
- Jak przygotowywać menedżerów do podejmowania trudnych decyzji oraz wspierać ich we wdrażaniu zmian,
- Jak mówić o osobistych korzyściach związanych z budowaniem własnego autorytetu wśród menedżerów,
- Jak prowadzić proces zmian z pełną uważnością na aspekty społeczne i psychologiczne zachodzące w różnych grupach odbiorców.

Powyższy webinar przygotowaliśmy z okazji premiery książki „Restrukturyzacja – wprowadzanie trudnych zmian z korzyścią dla organizacji i pracowników” – to praktyczny i kompleksowy poradnik opisujący ryzyka i dobre praktyki zebrane przez konsultantów LHH Polska.

Jun 27, 2022 09:30 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Nicola Sztuczka.